Planering

Här visas alla planer och dem som är mest aktuella visas högst upp. För information hur du skapar en plan se Så här lätt skapar du Budget 2024.

Lista över de planer som finns och som du har behörighet till

Uppe till höger syns datum och tid för senaste förändring för respektive plan, om du klickar på informationen så kommer du till händelseloggen.

I menyn för respektive plan finns ett arbetsflöde för planen där du kan Öppna, Stänga, Klarmarkera och Godkänna en plan. Om planen inte har status Pågår kan du välja om du vill Rulla, Kopiera eller Radera planen.

Att Rulla en plan innebär att man skapar en ny plan baserad på de redan inmatade beloppen men anpassar dessa efter den nya planens omfattning, även kommentarer kopieras med. Ofta sker det till en ny prognos och då läses även nytt utfall in.

Nedan visas:

  1. Inmatning för en Budget
  2. Inmatning för en Prognos
  3. Analys för en plan

1. Inmatningen för en Budget.

Överblick över Budgeten, med eventuella kostnadsställen grupperade.

För mer information se Planering överblick plan

Budget: Överblick över ett kostnadsställe, med konton grupperade och summerade enligt ex Bas.

För mer information se Planering överblick kostnadsställe

Budget: Överblick över ett konto och dess belopp per månad.

Här skriver du in belopp per år eller månad med kommentarer. Årsbeloppen fördelas enligt månadsbeloppens storlek.

För mer information se

2. Inmatningen för en Prognos.

Överblick över Prognosen, med eventuella kostnadsställen grupperade.

För mer information se Planering överblick plan

Prognos: Överblick över ett kostnadsställe, med konton grupperade och summerade enligt ex Bas.

För mer information se Planering överblick kostnadsställe

Prognos: Överblick över ett konto och dess belopp per månad.

3. Analys för en plan

Om man klickar på Analys för en plan så kommer man till analys för en plan, här kan du analysera planen tillsammans med utfall och jämförelser i en pivot-tabell eller i ett pivot-diagram.

Högst upp kan du välja till t.o.m. vilken period du vill visa utfall för, detta för att du inte ska få med några missvisande belopp för perioder som ännu inte är klara.

Till höger om period valet kan du välja om du vill spara de inställningar du gjort i tabellen. Sparade inställningar kan sen väljas och raderas i rullgardinsmenyn. Det finns tre fasta val som inte går att radera: "Konto och Kst", "Konto och Period", "Kst och Period".

Pivot-tabell

I pivot-tabell kan du göra som vanligt - vända, vrida, filtrera, sortera och borra ner i datan.

Pivot-diagram

Högst upp visas samma val som för pivot-tabellen ovan, fast längst till höger finns en knapp för att växla tillbaka till att visa ett pivot-diagram.