Budget 2024

Det finns en kort video som visar hur vi lätt skapar budget för kommande år, baserad på exempelvis senaste prognos, i det här fallet skapar vi 2024B baserad på 2023P8. Dessutom så visas hur vi hanterar ränteintäkter som positiva belopp med hjälp av valet "inmatning som intäkt", samt hur det ser ut när vi har ett konto som har belopp i en jämförelseplan men inte i den planen som vi arbetar med.