Rulla till en prognos från augusti 2023

Det finns en kort video som visar hur man skapar en budget. I videon visar vi hur du rullar en budget till prognos, i det här fallet 2023B till 2023P8. Vi säger rulla när vi kopierar en plan men fyller på med nytt utfall fram till prognosens startperiod och behåller månadsbeloppen därefter. Ofta rullar vi varje månad eller kvartal, och då kommer vi att rulla prognos till prognos istället.