Så här lätt skapar du Budget 2023

Först och främst måste du lägga till Budgetplatsen som en integration i ditt Fortnox. Det är först då du får ett bolag som du kan använda med konton och bokföringsdata.

Det finns en kort video som visar hur man skapar en budget. I videon skapar vi snabbt en budget för 2023 genom att basera den på 2022 års utfall, sen justerar vi några konton för att visa hur inmatningen fungerar och avslutar med att visa lite analys, om du vill komma igång så fort som möjligt så är det en bra start att se den först.

Den snabba vägen

 1. Välj år och månad - klar!

Om du sen vill kan du fortsätta med att göra övriga val och skriva budgetförutsättningar och kommentarer. Efter det att Budgeten är skapad kan du ändra namn, status, jämförelser, tillgänglighet, hur den visas och texterna. Du kan inte ändra vad den baseras på, start, slut eller längd.

Den noggranna vägen eller om du ex har brutet räkenskapsår etc.

 1. Obligatoriska uppgifter
  Om du inte är nöjd med namnet som genereras automatiskt så är det bara att ändra. Om du inte kryssar ur checkboxen auto så kommer namnet alltid ändras till ett standardnamn som matchar gjorda val. Tänk på att namnet bör vara ganska kort då det visas mycket i tabeller och val.

  Status är från början satt till pågår, men om du inte vill att någon ska kunna påbörja inmatning direkt så kan du stänga planen till en början, för att öppna den vid ett senare tillfälle. Ett annat sätt att styra vilka som kan komma åt planen är att använda de roller som finns och sätta åtkomst enligt punkt 4 nedan.

  Vi utgår som standard från kalenderår så om du väljer januari så blir det en Budget (utan utfall), och väljer du en annan månad så blir det en Prognos med utfall. Planeringslängden kan du välja 1-12 månader rullande eller kalenderår.

  Om du har brutet räkenskapsår eller av någon annan anledning vill ha utfall från en annan månad än januari så kryssar du i checkboxen för annat utfall och väljer önskat år och månad.
 2. Valfritt men kortar startsträckan
  Du kan välja att basera Budgeten på tidigare års utfall eller en annan Budget eller Prognos. Ibland passar det att basera Budgeten på föregående år, men ibland vill man ta 12 månader tillbaka från senast stängda period. Om du arbetar med ex rullande 12 så behöver du inte skapa någon ny Budget utan du rullar bara Prognosen till en Budget.
 3. Valfritt men underlättar inmatning och uppföljning
  Det underlättar inmatning om man väljer att jämföra med utfall eller andra planer, ofta vill man se hur det har gått tidigare år eller vad man tänkte i Budgeten. Dessutom så kommer dessa jämförelser vara tillgängliga i Analysen.
 4. Valfritt men ändras löpande för att styra åtkomst
  Tillgänglighet styr vilka som kan se och använda planen och man väljer den lägsta roll som ska kunna ha åtkomst.
  Visa i uppföljning styr på samma sätt vilka som ska kunna se och välja planen under Följ upp, men här kan man även välja att inte visa för någon.
 5. Valfritt men anger de preliminära ramarna i stort
  Budgetförutsättningar fungerar som underlag för höstens budgetarbete. I dem redovisas ex anvisningar och eventuella restriktioner som ska beaktas i budgetarbetet.
 6. Valfritt men kommentarer är alltid bra
  Framför allt löpande och när man är klar är det bra att kommentera hur det har gått och hur man har tänkt - både för sig själv och andra.