Funktioner

Snabbare och smidigare budgetering

Budgetplatsen har utvecklats under flera år tillsammans med våra kunder. Vi hjälper ofta företag att gå från en manuell budget (Excel) till ett mer lättanvänt och robust budgetsystem som sparar både tid och pengar.

 • Med pivot-tabeller och -diagram analyserar du utfall över flera år för att kunna se trender och upptäcka avvikelser.
 • En budget skapas snabbt baserad på föregående års belopp eller någon annan budget eller prognos. Budgeten kan avse räkenskapsår eller ett visst antal månader - ofta rullande 12
 • Det är enkelt att rulla till en prognos för ex. mars och framåt som visar vart företaget är på väg, i prognosen kan du göra justeringar med kommentarer för vad du tror kommer att hända framöver.
 • Du kan själv gruppera konton och kostnadsställen som du vill både för budgetering, uppföljning och analys.
 • Åtkomst och rättigheter styrs med roller.
 • När budgetarbetet är klart så är budgeten tillgänglig för uppföljning, då kan fler ta del av budgeten och följa upp mot kommande utfall.
 • Med pivot-tabeller och -diagram analyserar du budgeten och jämförelser för att kunna se hur det går för företaget och upptäcka avvikelser.
 • Med dynamiska rapporter grupperade som en resultaträkning följer du lätt upp utfallet mot budget och ex föregående år eller någon annan plan.
 • Budgetplatsen hämtar automatiskt data varje natt från Fortnox.
 • Du kan även uppdatera datalagret själv vid behov.
 • Du kan själv bestämma vilka år du vill att vi ska hämta data för.
 • I licensen ingår 5 användare för är att man lätt ska kunna sammarbeta kring ekonomistyrningen både internt och extern.