Uppföljning

Här visas planer som är klara för uppföljning. Det går att välja vilka planer som ska visas här, och dessutom för vem.

Följ upp är rätt lik planering med den skillnaden att här visas aktuellt utfall för planen och dessutom går det inte att ändra något.

För mer information om vad som visas nedan för en plan, se Planering.

Lista över de planer som går att följa upp

Överblick över planen, med eventuella kostnadsställen grupperade.

Överblick över ett kostnadsställe, med konton grupperade och summerade enligt ex Bas.

Överblick över ett konto och dess belopp per månad.

FAQ

Varför visas inga planer under Uppföljning?
Här visas endast Budgetar och Prognoser för vilka man valt att de ska visas i uppföljning.