Roller

För att det ska bli så enkelt och säkert som möjligt så styrs tillgång till olika funktioner av roller. En användare kan endast ha en roll och rollerna är hierarkiska, så har du en högre roll så har du per automatik även de lägre rollerna. Inbjudna konsulter från en Byråpartner får alltid rollen "Budget admin".

Överblick över roller och vilka funktioner de har tillgång till

ÄgareAdminBudget adminBudget användareAnvändare
Hantera bolagx
Hantera ägarex
Hantera användarexx
Hantera datalagerxx
Hantera kontonxxx
Hantera kstxxx
Se bolagsloggxx
Se planloggxxx
Hantera planxxx
Planeraxxxx
Uppföljningxxxxx
Analysxxxxx

Nedan finns introduktionsvideor för respektive roll, om du är ägare eller admin och tilldelar roller kan det vara bra att se samtliga, annars räcker det att se den som avser din roll.