Färger

Tidstämplar används för att visa när poster har skapats och uppdaterats. Dessa färger används för att visa hur länge sen det gjordes. Då blir det lättare att se vad som är aktuellt och nyss gjort.

  • orange - nu, senaste minuten
  • gult - senaste timmen
  • grönt - idag
  • blått - 1 vecka tillbaka
  • lila - 1 månad tillbaka
  • grått - allt som är äldre