Analysera - utfall

Om man väljer Analys direkt från menyn till vänster så kommer man till utfalls analys, här kan du analysera allt utfall i en pivot-tabell eller i ett pivot-diagram.

Det finns en kort video som demonstrerar utfalls analys, om du vill komma igång så fort som möjligt så är det en bra start att se den först.

Högst upp kan du välja till t.o.m. vilken period du vill visa utfall för, detta för att du inte ska få med några missvisande belopp för perioder som ännu inte är klara.

Till höger om period valet kan du välja om du vill spara de inställningar du gjort i tabellen. Sparade inställningar kan sen väljas och raderas i rullgardinsmenyn. Det finns tre fasta val som inte går att radera: "Konto och Kst", "Konto och Period", "Kst och Period".

Längst till höger finns en knapp för att växla till att visa ett pivot-diagram.

I pivot-tabell kan du göra som vanligt - vända, vrida, filtrera, sortera och borra ner i datan.

Pivot-tabell

Pivot-diagram

Högst upp visas samma val som för pivot-tabellen ovan, fast längst till höger finns en knapp för att växla tillbaka till att visa ett pivot-diagram.