Kontogruppering

Det finns en kort video som visar konton och grupperingar, om du vill komma igång så fort som möjligt så är det en bra start att se den först.

Här visas en lista över de kontogrupperingar som används.

Med knappen "Ny" uppe till höger kan välja om du vill lägga till ny:

  • Kontogruppering: En kontogruppering grupperar och summerar konton i ett eller flera intervall.
  • Grupp: En grupp grupperar och summerar kontogrupperingar.
  • Löpande summering: En löpande summering summerar grupper och kontogrupperingar.

eller Radera och läs in bas: Raderar alla rader och läser in standard grupper, kontogrupperingar och löpande summeringar enligt Bas (återställer till ursprungsläget)